Projekt ma być sfinansowany przez obydwa zainteresowane kraje.