Ropa zostanie przeznaczona na sprzedaż. Koncern deklaruje, że jego głównym celem jest nie dalsze zwiększanie przerobu w gdańskiej rafinerii lecz zwiększenie wydobycia węglowodorów.

Spółka uzyskała w IV kwartale wyniki znacznie przekraczające oczekiwania analityków. W całym 2009 roku firma uzyskała zysk netto na poziomie 894 mln złotych.