Wydobycie ropy z norweskich złóż spadnie w tym roku o 6%, i będzie to dziesiąty z rzędu spadek w skali rocznej. Firmy BP oraz Statoil inwestują w wydłużenie życia złóż Troll oraz Valhall. Tym niemniej Norwegia pozostaje na szóstym miejscu jeśli chodzi o eksport ropy naftowej.