Projekt wart 3,8 mld USD przewiduje również budowę niezbędnej infrastruktury morskiej oraz powstanie stacji gazowej na Szetlandach. Total odkupił udziały w licencji na eksploatacje złóż od Chevron North Sea i Eni UK i aktualnie posiada 80 %. Pozostałe 20 % należy do spółki  DONG E&P.

Złoża Laggan and Tormore leżą na głębokości 600 m, przewidywany poziom dziennego wydobycia to 15 mln m3. Projekt po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń w brytyjskich urzędach, wejdzie niezwłocznie w fazę konstrukcyjną. Pierwszy gaz powinien popłynąć na początku 2014.