Projekt reguluje między innymi podjęcie działań kryzysowych, gdy dostawy gazu spadną o 20% w skali całej Unii bądź o 10% w poszczególnych regionach, na które zostanie podzielona Europa. W przypadku gdy redukcja braków poprzez wolnorynkowe zakupy u sąsiadów nie powiedzie się, do działania wkroczyć ma Komisja Europejska, która będzie mogła nakazać przesłanie dodatkowego gazu. 

Podpisane rozporządzenie nakłada również obowiązek rozbudowy połączeń międzysystemowych (interkonektorów) i wprowadzenia w nich przepływu dwukierunkowego gazu. Zakazuje również wprowadzania do umów gazowych klauzul niepozwalających na odsprzedawanie gazu. Uwagi do rozporządzenia zgłosi teraz Rada UE, a parlamentarne głosowanie nad projektem powinno odbyć się przed końcem czerwca.