Gazprom dostarcza do krajów Unii Europejskiej około 25% zużywanego tam gazu. W pierwszym kwartale tego roku przesłał na zachód Europy 40 mld m3 błękitnego paliwa. We wcześniejszych prognozach Gazprom przewidywał szybsze ożywienie gospodarcze w krajach europejskich, jednak do tego nie doszło, a mniejsze zapotrzebowanie na surowiec generują zwłaszcza kraje południowe, które najbardziej ograniczyły swoje potrzeby.

Jak obliczyli analitycy rosyjskiego potentata gazowego, w tym roku planuje on wygenerować 45 mld USD czystego zysku. Taka wielkość stanowiłaby wzrost o 6% w stosunku do roku 2009.