Koncerny paliwowe oczekiwały, że rząd wprowadzi takie rozwiązania, które umożliwią szybciej pozbyć się zapasów, które znacznie obciążają ich bilanse. Zgodnie z propozycją rządu wykup zapasów ma być rozłożony na wiele lat.

Jakkolwiek koncerny paliwowe zgadzają się z większością zapisów w propozycji nowej ustawy, to są rozczarowane kwestią przewidywanego 10-letniego okresu przejmowania zapasów. Uważają, że tak długi okres nie przyczyni się do poprawy ich sytuacji finansowej. Zwracają uwagę, że skoro jednym z podstawowych założeń zmian w zakresie systemu utrzymywania i finansowania zapasów ropy i paliw jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, to rozłożenie na 10 lat procesu przejmowania zapasów przez państwo spowoduje, że cel nie zostanie osiągnięty w krótkim czasie - napisano w Pulsie Biznesu.

Niekwestionowaną natomiast zaletą nowej ustawy jest to, że proponowane tam rozwiązania przyczynią się do zniesienia obowiązku utrzymywania zapasów jako naszej własności spółek paliwowych, a obowiązek ten zostanie przeniesiony na państwo. Dzięki temu spółka będzie lepiej postrzegana przez analityków, a równocześnie podnosić się będzie jej wartość. Kolejną zaletą nowej ustawy jest to, że stworzy ona lepsze warunki do uzyskania kredytów na duże inwestycje.