PGNiG planuje rozpoczęcie wiercenia kolejnego otworu na Pomorzu w IV kwartale br. W Polsce zasoby gazu w złożach niekonwencjonalnych szacuje się na 1,5-3 bln m3, przy rocznym zużyciu 14 mld m3. Od kosztów realizacji badania w otworze Markowola-1 uzależnione będą ceny gazu niekonwencjonalnego, jakie spółka zaoferuje odbiorcom. Jeśli zabieg zakończy się powodzeniem, ruszą prace przygotowujące złoże do eksploatacji. Rozpoznanie złoża musi potrwać co najmniej 2-3 lata. Jeśli okaże się, że zasoby są obiecujące, PGNiG rozpocznie procedury administracyjne, które umożliwią budowę kopalni gazu i przyłączenia gazociągów. Dostaw gazu z niekonwencjonalnego złoża można się natomiast spodziewać za 8-10 lat.

Liderami wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych są Stany Zjednoczone i Kanada. W tych krajach w wyniku ogromnego zapotrzebowania na gaz ziemny wydobycie ze złóż niekonwencjonalnych przekroczyło już 40% całkowitej produkcji.