Zwiększenie objętości magazynu jest konieczne, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski. Magazyn powstaje na terenie nie używanej już Kopalni Gazu Ziemnego KGZ Wierzchowic. Jego pojemność wyniesie po rozbudowie 1200 mln m3 i ma być gotowy w 2011 r. Inwestycja ma łącznie wygenerować koszt równy 2 mld zł.