Eksperci potwierdzili, że odkryte złoża są aktywne. Teraz wykonane zostaną kolejne odwierty, w celu lepszego zbadania pokładów i w kierunku ewentualnego wydobycia.

Zanim Cairn Energy przystąpiła do poszukiwania złóż w tym rejonie, zakładano 10% prawdopodobieństwo występowania surowców w tym miejscu. Tym bardziej więc wartościowe jest to odkrycie i motywuje do dalszych działań.