Ropociąg będzie transportował surowiec przy ciśnieniu roboczym 8 – 10 MPa. Maksymalna przepustowość instalacji wyniesie 10 mln ton rocznie. Jak podaje spółka rurociąg zostanie włączony do eksploatacji w drugiej połowie 2012 roku.