Potężne złoże gazu ziemnego ma się znajdować na Południowym Jolotanie i rozciągać na terenie około 4 tys. km2. By możliwa była eksploatacja tego złoża trzeba zainwestować 10 mld USD. W Turkmenistanie znajdują się czwarte pod względem wielkości zasoby gazu, które szacuje się na 24 bln m3.