Statoil jest operatorem terminalu LNG, zlokalizowanego na dalekiej północy. Do tego miejsca gaz z eksploatowanych na Morzu Barentsa złóż przesyłany jest za pośrednictwem ułożonego na dnie morza gazociągu o długości 143 km.

Akwen ten jest nadal mało zbadany jeśli chodzi o pokłady gazu i ropy naftowej, dlatego jest tak obiecujący, chociaż bardzo trudny, a prace odbywają się w ekstremalnych warunkach. Dla porównaniu na Morzu Barentsa wykonano dotychczas tylko 81 odwiertów, a na Morzu Północnym jest ich ponad 1200.

Kilka miesięcy temu Statoil odkrył nowe obiecujące stanowisko (Skrugard), zlokalizowane około 100 km na północ od pola Snoehvit. Niewykluczone, że może ono być największym spośród wszystkich znalezionych w ostatniej dekadzie w tym rejonie.

Na Morzu Barentsa Statoil działa od lat 80. i dotychczas wykonał tam 80 odwiertów w celu poszukiwania złóż gazowych i naftowych. Najdalej na świecie wysunięty na północ (na wyspie Melkoeya) terminal LNG Snoehvit to pierwsza na starym kontynencie instalacja do skraplania gazu ziemnego. Terminal ze stałym lądem połączony jest tunelem. Rocznie z tego terminala eksportowane jest m.in. 5,7 mld m3 gazu ziemnego i 220 tys. ton LPG. Wydajność instalacji ma być jednak zwiększona ze względu na oczekiwane większe wydobycie.