AGH i firma ORLEN Upstream będą się uzupełniać w kwestii zapewnienia jak najszerszego zakresu wiedzy przedmiotowej studentom nowego kierunku. Potrzeba kształcenia takich kadr wzrosła szczególnie po tym, co dzieje się w obszarze poszukiwania i planowanego za kilka lat eksploatowania gazu łupkowego ze złóż zlokalizowanych na terenie naszego kraju. ORLEN ma m.in. zapewnić wsparcie w wykładach, praktykach i stażach zawodowych. AGH zamierza też uruchomić autorskie studia podyplomowe zorientowane na pozyskanie nowoczesnej wiedzy na temat poszukiwania i wydobycia paliw.

„Zacieśnienie współpracy firm wydobywczych z uczelniami takimi jak AGH to ważny krok w budowaniu potencjału wiedzy i być może szansa na rozwój własnych, polskich, innowacyjnych technologii. Do poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych potrzebne są nie tylko specjalistyczne licencje, ale przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści. Nie jest tajemnicą, że w Polsce brakuje takich kadr więc nasza współpraca ma szansę zrewolucjonizować tę część rynku pracy" - wypowiedź Wiesława Prugara, prezesa ORLEN Upstream cytuje w komunikacie AGH. Słowa te uzupełnił rektor AGH, prof. Antoni Tajduś mówiąc „AGH kształci specjalistów w praktycznie wszystkich dziedzinach związanych z szeroko pojętą energetyką. Umowa z ORLEN Upstream umożliwi nam uatrakcyjnienie tego kształcenia i jeszcze lepszy, bezpośredni kontakt naszych studentów i naukowców z najnowocześniejszymi technologiami stosowanymi w branży poszukiwawczo-wydobywczej".