Produkcja gazu ma ruszyć jeszcze w tym roku, a tym samym wzrośnie wydobycie gazu u naszego wschodniego sąsiada. Określono już miejsca, gdzie zostaną wykonane nowe odwierty.

Prace w ramach odwiertu na polu Olgowskoje, oznaczonego symbolem  O-12, zaczęły się 3 sierpnia. Z początkiem września odwiert osiągał głębokość 2700 m. Następnie został orurowany i przygotowany do produkcji. Odwiert, o którym mowa znajduje się na głównym obszarze wydobywczym pola Olgowskoje i został wytyczony na podstawie badań sejsmicznych 2D - podaje w komunikacie prasowym KOV.

Od czerwca 2010 r. spółka wykonała już cztery odwierty na tym polu.