W ramach prowadzonych badań na terenie objętym poszukiwaniami zostaną ułożone specjalne czujniki połączone kablami. Sygnały odbierane w ten sposób zostaną przesłane do maszyny głównej, która co 40 m opuszczając specjalną platformę, będzie odbierać sygnały z wnętrza ziemi. Zebrane w ten sposób informacje zostaną przeanalizowane i na tej podstawie będą podejmowane kolejne działania.

Badania mają potrwać najdłużej do połowy grudnia, jednak możliwe, że skończą się nawet za 3 tygodnie, jeśli nie pojawią się utrudnienia.