Otwory zostaną podłączone do platformy wydobywczej Lay Tay położonej w odległości 28 km. Wydobycie gazu z tego pola ma się rozpocząć w czwartym kwartale 2012 r. Początkowy poziom produkcji szacowany jest na 2 mld m3 rocznie.