Instalacja przewodów produkcyjnych stanowiła do tej pory jedno z największych ryzyk dla harmonogramu projektu. Jej zakończenie to bardzo istotny krok w stronę uruchomienia produkcji ze złoża Skarv. Zgodnie z wcześniejszymi planami rozpoczęcie wydobycia gazu i ropy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym rozpocznie się w czwartym kwartale 2012 roku. Zaktualizowana prognoza dotycząca wydobycia w Norwegii w 2012 roku zostanie opublikowana niezwłocznie po otrzymaniu informacji od operatora złoża Skarv.

PGNiG SA poprzez swoją spółkę PGNiG Norway posiada ok.12% udziałów w projekcie Skarv. Operatorem złoża jest BP Norge (24% udziałów), a pozostali partnerzy w projekcie to Statoil Petroleum (36%) oraz E.ON Ruhrgas Norge (28%). Z tymi firmami PGNiG współpracuje też na innych koncesjach. Całkowite zasoby na koncesjach, obejmujących złoże Skarv, których właścicielem jest PGNiG Norway, wynoszą obecnie ok. 70,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego prowadzi PGNiG Norway, która została założona w 2007 roku. Jedynym udziałowcem spółki jest PGNiG SA, a kapitał zakładowy wynosi 1092 milionów koron norweskich (NOK). Spółka posiada udziały w 12 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na NCS. Głównym aktywem spółki są udziały w złożu Skarv.