Szacuje się, że pokłady złoża Bowanienkowo, zlokalizowanego na Syberii, zawierają około 4,9 bln m3 gazu. Planuje się, że roczne wydobycie wyniesie około 115 mld m3 błękitnego paliwa z zakładanym wzrostem do 140 mld m3

O ile rozpoczęcie eksploatacji nowych pól gazowych zakładano na jesień ubiegłego roku, to założenia te zmieniają się ze względu na spadające zapotrzebowanie na gaz w Europie, czego bezpośrednim powodem jest kryzys ekonomiczny.