Nowo odkryte złoże znajduje się na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w pobliżu złoża gazu Snadd North, tuż obok złoża ropy i gazu Skarv, które obecnie przygotowywane jest do rozpoczęcia eksploatacji.

„Wiercenie poprzedziły szczegółowe analizy geologiczne i geofizyczne wykonane przez partnerów: BP Norge AS, E.ON E&P Norge AS, Statoil ASA oraz PGNiG Norway AS. Za pomocą odwiertu potwierdzono obecność piaskowców o dobrych właściwościach zbiornikowych, nasyconych wysokometanowym gazem ziemnym. Odwiert wykonano do całkowitej głębokości 2923 m” – czytamy w komunikacie.

W ciągu najbliższego półrocza partnerzy przeprowadzą ocenę zasobów złoża Snadd Outer pod kątem jego przyszłej eksploatacji. Dzięki położeniu Snadd Outer w pobliżu złoża Skarv możliwe będzie jego zagospodarowanie wraz z zasobami złóż Snadd North i Snadd South.

Jak poinformowała spółka, testy produkcyjne na złożu Snadd North rozpoczną się po uruchomieniu wydobycia ze złoża Skarv, zaplanowanego na IV kwartał 2012 r. 

PGNiG Norway posiada udziały w 11 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a jej głównym aktywem są udziały w złożu Skarv. Udział PGNiG Norway w nowo odkrytym złożu Snadd Outer wynosi 15%.