Transocean jest największym morskim kontraktorem wiertniczym. W posiadaniu firmy są 82 jednostki pływające, w tym 48 mogących operować na głębokich wodach.