Jak wynika z informacji Rosnieftu, Inpex obejmie jedną trzecią udziałów w firmie zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem gazu oraz ropy naftowej na koncesji Magadan-2 i Magadan-3. Znajdują się one w północnej części Morza Ochockiego na głębokości od 120 do 180 m. Szacunkowa zawartość złoża to około 1,6 mln t ekwiwalentu ropy naftowej. 

Poszukiwania złóż na Morzu Ochockim mają się rozpocząć w 2017 r., a pierwsze wiercenia ruszą około 2025 r.