Prace poszukiwawcze prowadzone są przede wszystkim za pomocą wibratorowej metody wzbudzania fal. To jak dotąd największy z realizowanych w Polsce projektów sejsmicznych, biorąc pod uwagę ilość kanałów aktywnych używanych do rejestracji fal. Po zebraniu danych i ich przetworzeniu uzyskany zostanie trójwymiarowy obraz badanego terenu. Tego typu badania pozwalają na wskazanie miejsc występowania złoża i ulokowania prac wiertniczych. 

Badania na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wykonuje Geofizyka Kraków, której właścicielem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Podkarpacie z ropą i gazem jest związane od lat

Powiaty krośnieński i jasielski są eksploatowane w zakresie ropy i gazu od 160 lat. Pierwszą kopalnię ropy w Bóbrce koło Krosna założono w 1854 r. Zagłębie karpackie zostało już wielokrotnie przebadane przez geofizyków. Odkryto tam 18 złóż gazu ziemnego i 67 złóż ropy naftowej.