Okoliczności zdarzenia bada Okręgowy i Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Od początku roku w podczas prac związanych z górnictwem zginęło 21 osób. W zeszłym roku było to 28 górników, a aż 22 w kopalniach węgla kamiennego.