Rozpoczęcie sporu zbiorowego jest odpowiedzią związków zawodowych na projekt programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej do 2020 r. Zgodnie z założeniami kopalnie mają być połączone, jedna z nich przeznaczona jest na sprzedaż, przewiduje się też zwolnienia w administracji oraz likwidację pewnych przywilejów.

Wszczęcie sporu zbiorowego wiąże się z tym, że zarząd spółki musi prowadzić dialog ze stroną społeczną oraz negocjować z nią zgłaszane postulaty. Związkowcy twierdzą, że nie jest tak, że w ogóle nie akceptują restrukturyzacji, jednak widzą ją zupełnie inaczej niż zarząd. Twierdzą, że zmiany powinny iść w kierunku rozwijania spółki, a nie jej „zwijania”.

Projekt programu restrukturyzacji przyjęty przez zarząd KW