Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2014 r. zostały zawarte ze spółką ENEA Wytwarzanie S.A. (…):

  • aneks do Umowy rocznej na dostawę węgla energetycznego w roku 2013 (…);
  • umowa roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2014 (…);
  • umowa roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2015 (…).

 

Aneks do Umowy rocznej na rok 2013 przedłuża okres obowiązywania niniejszej umowy do dnia 31.03.2014 r. i określa warunki dostaw w okresie od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r. Wartość Umowy Rocznej na rok 2013 zmniejsza się o 3,5 mln zł w stosunku do wartości pierwotnej.

Umowa Roczna na rok 2014 obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i dotyczy warunków dostaw węgla w roku 2014 dla elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach, zgodnych z Umową Wieloletnią, realizowanych po zakończeniu dostaw wynikających z Umowy Rocznej na rok 2013. Wartość tej umowy wg cen bieżących wynosi 767 mln zł netto.

Umowa Roczna na rok 2015 obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. i dotyczy warunków dostaw węgla w roku 2015 dla elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach, zgodnych z Umową Wieloletnią. Wartość tej umowy wg cen bieżących wynosi 773 mln zł netto.

W wyniku zawarcia aneksu i niniejszych umów wartość całej Umowy Wieloletniej wynosi obecnie 10 677 mln zł netto.