Blok obejmuje obszar blisko 3 tys. km2. Głębokość wody w tej strefie waha się od 220 do 1700 m. Produkcja ropy ma zostać uruchomiona na tym obszarze w 2015 r. Operatorem złoża jest włoska firma Eni.