Rozbudowa podziemnego magazynu gazu Husów

Na Podkarpaciu, na terenie gminy Markowa w powiecie łańcuckim zlokalizowany jest podziemny magazyn gazu Husów. Utworzono go w częściowo wyeksploatowanym złożu gazu ziemnego wysokometanowego. Trwa jego rozbudowa, a zakończenie inwestycji przewidziano na lipiec tego roku. W efekcie prowadzonych prac czynna pojemność zbiorników zwiększy się z 350 do 500 mln m3. Koszt tej inwestycji to około 83 mln zł, a 38 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Wzrost pojemności magazynowych na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu oraz w południowo-wschodniej części kraju

O ponad 600 mln m3 zwiększy się w tym roku pojemność magazynu gazu w dolnośląskich Wierzchowicach. W najbliższych nastąpi rozbudowa magazynów w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem oraz w Brzeźnicy w południowo-wschodniej Polsce. Nowy magazyn planowany jest w Kosakowie koło Gdańska.

Dzięki tego typu inwestycjom Polska będzie bardziej odporna na zakłócenia w dostawach surowca.

W tym roku zostanie osiągnięty wzrost pojemności magazynowych o ponad 1 mld m3 w stosunku do roku 2007.

Jak wynika z szacunków, na które powołuje się Ministerstwo Skarbu Państwa, do roku 2020  inwestycje spółek z udziałem skarbu państwa w szeroko rozumianą energetykę wyniosą łącznie około 60 mld zł.