Dlaczego KW wprowadziła przestój ekonomiczny?

Przestój obowiązuje nie tylko w kopalniach, ale też w pięciu zakładach specjalistycznych spółki. Od 22 kwietnia trwa on również w centrali KW, w której zatrudnionych jest około 800 pracowników.

W połowie kwietnia zarząd Kompanii zdecydował o wprowadzaniu przestoju ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki i straty wynikające ze sprzedaży węgla. Na składach nadal leży około 5 mln ton węgla, na który nie ma zbytu. W wyniku przestoju wydobycie zostanie ograniczone o 400 tys. ton. Za okres przestoju pracownicy otrzymają niższe pensje – zostanie im wypłacone niewiele ponad połowę zasadniczego wynagrodzenia.

Związkowcy są przeciwni takim rozwiązaniom. Uważają, że to wstęp do powtarzania przestojów w najbliższym czasie, a w konsekwencji do zamykania kopalń.

W 2013 r. KW straciła ponad 1 mld zł na sprzedaży węgla

W zeszłym roku KW, która jest największym w UE producentem węgla kamiennego, zanotowała stratę na sprzedaży w wysokości ponad 1 mld zł. Sytuację finansową chce poprawiać m.in. poprzez wdrożenie kontrowersyjnego dla górników programu restrukturyzacyjnego. W programie tym przewiduje się np. oszczędności w wyniku zamrożenia wypłaty 14. pensji dla administracji, ograniczenia bezpłatnego deputatu węglowego dla emerytów, czy sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Część przywilejów, do których górnicy byli od lat przyzwyczajeni, również zostanie zlikwidowana.

Poprawa sytuacji spółki upatrywana jest też w nowym zarządzie – nowym szefem KW został Mirosław Taras.

Nowy zarząd w Kompanii Węglowej