Pieniądze na zakup hybrydowych pojazdów władze miejskie zabezpieczyły ze środków poprzedniej perspektywy unijnej. Miasto do tej inwestycji dołoży tylko 15%.

Przetarg na zakup autobusów ogłoszono pod koniec października. W pierwszej jego części zakupione zostaną dwa autobusy z napędem elektrycznym, a w drugiej – 10 z napędem hybrydowym (silnik spalinowy i elektryczny, spełniający najwyższe normy w zakresie emisji spalin EURO 6). Będą to pojazdy niskopodłogowe, tej samej marki i tego samego producenta, wyprodukowane w 2015 r., jednoczłonowe – podaje inowrocławski magistrat.

Urzędnicy planują wymianę całej floty w ciągu dwóch kolejnych lat. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z nowego rozdania unijnego. Jak powiedział prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza, „Będziemy pierwszym miastem w Polsce, w którym w dwa lata sto procent taboru zostanie wymienione na hybrydowy”.