Łączna pojemność nowych komór K-2 i K-3 wynosi 57,8 mln m3 i jest o 13% większa niż planowano. Umożliwiły to sprzyjające warunki geomechaniczne i termodynamiczne kawern solnych. Obecnie komory są poddawane próbnej eksploatacji.

Teraz magazyn Kosakowo tworzą cztery komory o łącznej pojemności 119 mln m3.

Możliwości magazynowania gazu w Kosakowie znacząco wzrosną

PGNiG powierzyło spółce OSM sp. z o.o. budowę kolejnych pięciu komór w złożu soli. W związku z tym spółka Exalo Drilling wywierciła pięć otworów.

Jak informuje PGNiG, „dalsza budowa magazynu obejmuje zakończenie projektu unijnego obejmującego wykonanie czterech komór w 2015 r. – uzyskanie pojemności czynnej co najmniej 100 mln m3 gazu ziemnego, zakończenie budowy w 2021 r. klastrów A i B obejmujących wykonanie 10 komór – uzyskanie pojemności czynnej co najmniej 250 mln m3 gazu oraz budowę klastrów C i D – obecnie w fazie projektowej. Wybudowane komory będą przekazywane sukcesywnie do eksploatacji”.

Na podstawie przeprowadzonych badań szacuje się, że w pokładowym złożu soli „Mechelinki” możliwe jest uzyskanie w 2021 r. pojemności czynnej na poziomie około 300 mln m3 gazu, a po wybudowaniu klastrów C i D pojemność magazynu Kosakowo może wynieść około 600 mln m3 gazu.