"Dzięki uruchomieniu wstępnego wydobycia na bałtyckim złożu B8 oraz stabilnej produkcji ze złoża B3, wydobyciu ze złóż litewskich i akwizycjom w Norwegii, Lotos zwiększył dzienne wydobycie węglowodorów do poziomu blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dobę (boe/d)" – poinformował Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes zarządu Grupy Lotos S.A. ds. poszukiwań i wydobycia, prezes zarządu Lotos Petrobaltic.

Zwiększenie dziennego wydobycia pozwoliło spółce osiągnąć 1 mln baryłek w rekordowo krótkim czasie, gdyż już w lutym. Dobre tempo wydobycia Grupa miała też w 2014 i 2015 r., gdy milionową baryłkę wydobyto w marcu, zaś w 2013 r. - dopiero pod koniec lipca.

Ropa wydobywana na Litwie i na Bałtyku trafia do Naftoportu, skąd rurociągami kierowana jest do rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku.

Morze Bałtyckie - dwie platformy wydobywcze Lotosu

Produkcja na złożu B3 znajdującym się na Bałtyku trwa od 1992 r. Ropa naftowa jest tam wydobywana przez platformę Baltic Beta, obecnie jest to około 3 tys. boe/d. Z końcem września 2015 r. uruchomiono produkcję na złożu B8, prowadzoną z platformy Lotos Petrobaltic. "Wydobycie z 6 odwiertów produkcyjnych na tym złożu to około 3,5 tys. boe/d" - czytamy w komunikacie.

Morze Północne - ile wynosi wydobycie ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym?

"Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka Lotos Norge ma udziały w złożach produkcyjnych należących do pakietu Heimdal oraz pakietu aktywów na polu Sleipner. Finalizacja obu transakcji nastąpiła 30 grudnia – odpowiednio w 2013 r. (Heimdal) i w 2015 r. (Sleipner). Obecna wielkość produkcji przypadająca na Lotos Norge wynosi ponad 22 tys. boe/d – 6,3 tys. boe/d z pakietu Heimdal i 16 tys. boe/d z pól gazowych należących do pakietu Sleipner" - informuje spółka.

Litwa

Wydobycie spółki Lotos Geonafta, operującej na Litwie, wynosi około 1,2 tys. boe/d.