Pionierska instalacja wykorzystuje naturalne i syntetyczne zeolity – glinokrzemiany, charakteryzujące się wysoką zdolnością adsorpcji jonów i gazów. Zeolity syntetyczne wytwarzane są na Politechnice Lubelskiej.

Proces oczyszczania oparty jest na adsorpcji izotopów radu przez specjalnie dobrane mieszaniny syntetycznego i naturalnego zeolitu.

Badania z wykorzystaniem pilotażowej instalacji potrwają do końca roku

Badania potrwają do końca roku. W tym czasie naukowcy będą analizować efektywność oczyszczania wód kopalnianych z radu z wykorzystaniem zeolitów. W przyszłości technologia będzie wykorzystywana w kopalniach węgla oraz w innych branżach, w sytuacjach, kiedy wody zawierają naturalne promieniotwórcze pierwiastki, np. w kopalniach miedzi czy górnictwie ropy naftowej.

Podobne instalacje mogą też m.in. posłużyć do oczyszczania wód pitnych z ujęć podziemnych.

Partnerem przemysłowym projektu jest spółka Kopex-ex-coal, a zadanie koordynuje katowicki GIG. Prace realizowane są w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.