Zanim zostanie podjęta wiążąca decyzja w tej sprawie, konieczne jest opracowanie wstępnego studium wykonalności. Przeprowadzona zostanie również analiza rynkowa związana z określeniem opłacalności realizacji projektu.

Prace koncepcyjne powinny być zakończone w pierwszej połowie 2017 r.

Jak powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, projekt rozbudowy magazynu w Wierzchowicach znajduje się na tzw. liście projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącej Project Pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020.

Podziemny Magazyn Gazu [PMG] Wierzchowice zlokalizowany jest na terenie woj. dolnośląskiego, w powiecie milickim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Geograficznie magazyn położony jest na obszarze Kotliny Żmigrodzkiej wchodzącej w skład regionu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Rejon magazynu wznosi się na wysokość 145–185 m n.p.m. i zlokalizowany jest w lewobrzeżnej części dorzecza Baryczy. PMG jest eksploatowany od roku 1995.