Odwiert o głębokości 3155 m znajduje się w pobliżu miejscowości Turkowo w gminie Kuślin (woj. wielkopolskie), na obszarze koncesji łącznej Pniewy-Stęszew. Prace wiertnicze prowadzono od października do grudnia 2018 r.

Złoże Turkowo zlokalizowane jest w utworach czerwonego spągowca. To bardzo perspektywiczna formacja, dlatego od kilku lat prowadzimy w niej intensywne prace poszukiwawcze. Sukces najnowszego odwiertu potwierdza naszą strategię – podkreślił Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG.

Miejsce wiercenia odwiertu Turkowo-2 wybrano na podstawie analizy wyników trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego Chraplewo 3D. Zdjęcie zostało wykonane w 2016 r. przez Geofizykę Toruń z grupy kapitałowej PGNiG. Prace wiertnicze przeprowadziła spółka Exalo Drilling, również należąca do grupy.


Na terenie zachodniej Polski PGNiG posiada pięć koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 16 koncesji łącznych oraz 84 koncesje eksploatacyjne. Od kilku lat spółka realizuje w tym rejonie intensywny program poszukiwawczy, obejmujący m.in. utwory czerwonego spągowca. W 2018 r. PGNiG udokumentowało na Niżu Polskim ponad 5 mld m3 nowych zasobów gazu (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy).

Przeczytaj także: Lotos ma trzecią instalację do produkcji wodoru