Jak wynika z ogłoszenia, w zarządzie spółki Węglokoks mogą zasiadać tylko takie osoby, które mają wykształcenie wyższe uzyskane na terenie Polski lub poza jej granicami, ale uznawane w naszym kraju. Muszą też posiadać m.in. co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Obecny zarząd spółki Węglokoks, IX kadencji, pracuje w składzie: prezes Sławomir Obidziński oraz Tomasz Heryszek (wiceprezes ds. handlowych) i Krzysztof Mikuła (wiceprezes ds. grupy kapitałowej).

Węglokoks S.A. zrzesza przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. To największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy.

Przeczytaj także: Gaz-System ma nowego wiceprezesa