• Exalo Drilling otrzymało 100 mln zł pożyczki z ARP
  • Spółka zainwestuje w urządzenie i technologie wiertnicze
  • Firma wiertnicza działa w Polsce, Pakistanie, Kazachstanie, Czadzie i na Ukrainie

Exalo Drilling świadczy usługi wiertnicze dla firm poszukujących i udostępniających złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi serwisowe, m.in. dla górnictwa otworowego, a także budowlano-montażowe. Prowadzi działalność w Polsce, Pakistanie, Kazachstanie, Czadzie i na Ukrainie. Pożyczka posłuży do zakupu nowoczesnych urządzeń i technologii dla celów wiertniczych i serwisowych.


Koncentrujemy się na zdobywaniu nowych rynków w obszarze usług wiertniczych i serwisowych. Dlatego też chcemy dysponować najnowocześniejszym sprzętem wiertniczym i serwisowym, dzięki któremu będziemy mogli nadal odpowiadać na potrzeby naszych strategicznych kontrahentów w kraju i za granicą – powiedział Stanisław Niedbalec, prezes Exalo Drilling.

Spółka liczy, że dzięki inwestycjom zwiększy konkurencyjność i efektywność, a w dłuższej perspektywie także przychody i rentowność.

Exalo Drilling jest jedną z największych firm na rynku usług wiertniczo-serwisowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia prawie 2 tys. pracowników.

W ciągu ostatnich czterech lat przedsiębiorcy skorzystali z finansowania z ARP S.A. w wysokości ponad 1,8 mld złotych.

Przeczytaj także: Kopalnia Janina: gotowa konstrukcja wieży szybowej