• 4,4 mln ton produktów ubocznych rocznie powstaje w spółkach Grupy Tauron
  • Popioły, żużle, gipsy i skała płonna znajdują zastosowanie w różnych sektorach gospodarki
  • Jakość wprowadzanych na rynek odpadów jest nadzorowana przez Europejską Agencję Chemikaliów

Za zagospodarowanie ubocznych produktów spalania i wydobycia wytwarzanych w Grupie odpowiada spółka Bioeko Grupa Tauron. Ponad 40% takich materiałów wykorzystuje się jako produkty w różnych branżach. Reszta znajduje swoje zastosowanie w rekultywacji, makroniwelacji i wypełnianiu pustek poeksploatacyjnych w górnictwie.

Tauron Wytwarzanie w 2019 roku wprowadził na rynek, jako produkty uboczne aż 92% popiołów i żużli energetycznych pochodzących z sześciu elektrowni systemowych. Wykorzystywane są one w budownictwie, drogownictwie, górnictwie, rolnictwie. Pozostałe 8% odpadów również podlega wykorzystaniu gospodarczemu. Ponadto całość odpadów Tauron Ciepło tj. 300 tys. ton popiołów, popiołów fluidalnych i żużli także jest tak wykorzystywanych – czytamy w komunikacie.

Gips, pochodzący z instalacji mokrego odsiarczania spalin, jest surowcem budowlanym. Lepszy od gipsu naturalnego, ponieważ pozbawiony zanieczyszczeń mineralnych występujących w gipsach kopalnych. Duży popyt na ten produkt występuje w regionach przemysłowych.


Z kolei popioły wytwarzane przez energetykę konwencjonalną są znajdują zastosowanie w prewencji przeciwpożarowej w zakładach górniczych. Zaspokajają w tym obszarze całość potrzeb w kopalniach Tauron Wydobycie. To 83 tys. ton popiołów wytworzonych do września 2019 r. w zakładach energetycznych Grupy.

Pół miliona ton popiołów lotnych produkowanych przez Tauron Wytwarzanie wykorzystuje się jako wyroby budowlane w postaci dodatków uszlachetniających do betonów, poprawiając ich plastyczność, zapobiegając spękaniu oraz podwyższając odporność betonu na korozję chemiczną. Popioły są również zamiennikiem kruszyw naturalnych. Bez dodatku popiołu nie mogłyby powstać wysokospecjalistyczne betony lekkie – informuje Grupa.

Tauron Wydobycie przetwarza odpady powydobywcze, w wyniku tego procesu otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane, drogowe oraz dodatki do paliw. Do września 2019 r. rynkowy zbyt znalazło 446 tys. ton.

Produkty będące ubocznym efektem procesów technologicznych podlegają rygorystycznej kontroli jakości oraz sprawdzaniu ich walorów użytkowych. Jakość wytwarzanych substancji oraz właściwości związane z ich stosowaniem podlegają ciągłej ocenie i nadzorowi w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Przeczytaj także: Elektrociepłownia w Polkowicach stawia instalację oczyszczania spalin