Prace poszukiwawcze na dnie Morza Azowskiego, które prowadzą rosyjskie koncerny naftowe Łukoil i Rosnieft zakończyły się sukcesem. W wyniku wiercenia odwiertu została wydobyta pierwsza ropa. Wyniki badań wydobytej ropy zostaną podane w listopadzie - poinformował Jurij Ikonnikow, z zarządu Łukoilu.

Szacuje się, że zapas złoża ropy, leżącej na szelfie Morza Azowskiego wynosi pięć mln ton paliwa.