Uważam, że mamy odpowiednie zapasy ropy. Ostatnie badania dowiodły, że tylko z jednego ze złóż naftowych można wydobywać około 1,6 mln ton surowca rocznie - mówi Ilham Alijew,

Prezydent Azerbejdżanu zaznacza także, że z basenu Morza Kaspijskiego do Europy trafia ponad 100 mln ton ropy, z których część może być dostarczana rurociągiem Odessa-Brody-Płock.