Wydajność nowej instalacji wyniesie 385 tys. ton surowca rocznie. - To kolejny krok w zakrojonym na szeroką skalę projekcie modernizacji i unowocześnienia naszych rafinerii - powiedział p;rezes Alekpierow w trakcie uroczystego otwarcia.

W 2006 roku rafineria w Wołgogradzie wyprodukowała 9,12 mln ton produktów naftowych, z czego 544 tys. ton stanowiły benzyny wysokooktanowe. To 63 proc. całej produkcji benzyn motorowych przez tę rafinerię.