Francuska grupa inżynieryjna, specjalizująca się w realizacji projektów "pod klucz", głównie w branży petrochemicznej, będzie odpowiadać za realizację projektów, ich bezpieczeństwo, koordynację wewnętrzną, respektowanie harmonogramu i budżetu.

Kontrakt, którego zakończenie przewiduje się na rok 2010, będzie realizowany przez włoskie centrum operacyjne Technipa. W ramach wcześniej zawartej umowy, Francuzi wykonują już dla Lotosu w Gdańsku jednostkę hydrokrakingu.