"Sieć systemów podziemnych to kanalizacje, systemy wody chłodniczej i przeciwpożarowej. Najdłuższy będzie system wody chłodniczej, około 3 km. Rurociągi przeciwpożarowe mają 1,5 km, a kanalizacja wód zaolejonych to 0,5 km. Systemy obejmują cały teren inwestycyjny Programu 10+ oraz przyłączenia do istniejącej infrastruktury" - poinformował rzecznik.

Rzecznik dodał, że prace rozpoczęto od układania kanalizacji przy KAS. Układane są już rurociągi wody chłodniczej i wody przeciwpożarowej wzdłuż dróg. W przypadku instalacji HDS, której budowa trwa, teren budowy przylega do istniejącej infrastruktury podziemnej. Specjaliści mieli łatwiejsze zadanie, ponieważ wystarczyło podłączyć HDS do działających kolektorów.

Najgłębiej, nawet 4 m pod ziemią, przebiegać będą rury kanalizacyjne. Przede wszystkim chodzi o kanalizację opadową zaolejoną, która będzie zbierać wody z terenu instalacji, odprowadzać je do głównego kolektora wód zaolejonych z rafinerii, a stamtąd do pompowni ślimakowej i dalej do nowoczesnej zakładowej oczyszczalni ścieków. Ostatni z omawianych systemów podziemnych - kanalizacja opadowa czysta - zbiera wody spoza instalacji, przede wszystkim z dróg.

Program 10+ to przedsięwzięcie inwestycyjno-organizacyjne, zgodne z polityką polskiego rządu dla przemysłu naftowego oraz strategią Grupy Lotos do 2012 roku. Prace na placu budowy nowych instalacji technologicznych już się rozpoczęły. 9 sierpnia ub. roku zainaugurowano budowę instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego (HDS). Oprócz niej w ramach Programu 10+ w rafinerii gdańskiej powstanie m.in. instalacja destylacji ropy naftowej, hydrokraking oraz wytwórnia wodoru.