Działający w branży naftowej Petrolinvest podpisał trzy listy intencyjne o zakupie udziałów w spółkach, które mają koncesje na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej w Kazachstanie - ogłosiła wczoraj spółka.
Petrolinvest wyemituje maksymalnie ponad 4,1 mln nowych akcji, aby zapłacić nimi za udziały w kazachskich złożach. Jedną akcję spółki wyceniono w umowach na 320 zł, transakcje mają więc łącznie wartość ponad 1,3 mld zł, czyli ponad pół mld dol.