Kontrakt obejmuje prace inżynieryjne, dostawę oraz instalację podwodnego rurociągu o łącznej długości 8,24 mili. W najgłębszym miejscu rurociąg będzie musiał zostać ułożony na głębokości ponad 3 tys. metrów.
Strony nie podały wartości umowy ani czasu na realizację przedsięwzięcia. Shell jest jednym z trzech operatorów złoża Perdido, z udziałem sięgającym 35 proc. Pozostałe udziały należą do koncernów Chevron (37,5 proc.) oraz BP (27,5 proc.).