W trakcie remontu, którego koszta, włącznie z odbudowaniem kolumny destylacyjnej wyniosły 300 mln USD, wiele urządzeń w rafinerii naprawiono i odnowiono, dokonano istotnych prac modernizacyjnych. Nowe technologie pozwolą na zmniejszenie zużywanej energii i na bardziej efektywne wykorzystanie surowca.
Po zakończeniu remontu, Możejki osiągną pełną moc przerobową, w efekcie będzie przerabianych 10,3 mln ton ropy rocznie.