Raport powstał po skierowaniu do PE petycji w sprawie bałtyckiej inwestycji. Autorzy petycji twierdzą, że Gazociąg Północny będzie szkodliwy nie tylko dla ekosystemu samego morza Bałtyckiego, ale i jego wybrzeża. Tym samym zaszkodzi obszarom chronionym przez unijny program Natura 2000 (przez który Komisja Europejska nakazała wcześniej wstrzymać prace m.in. w Dolinie Rospudy).