Rozbudowa rafinerii i zwiększenie mocy przerobowych ropy naftowej o 75 proc. oznacza, że w najbliższych latach wzrośnie także obrót produktami naftowymi drogą morską poprzez terminal paliwowy w Porcie Północnym - powiedział Zbigniew Paszkowicz, dyrektor ds. rozbudowy rafinerii. Rurociągiem w ciągu doby będzie można przesyłać ponad 25 tys. ton surowej benzyny.Prace obejmują wykonanie siódmej nitki rurociągu o symbolu R7, który przebiegać będzie po lądzie oraz pod rzeką Martwa Wisła. Rurociąg będzie wykonany z rur stalowych łączonych metodą spawania. Dodatkowo cała infrastruktura wyposażona będzie w system monitoringu.

Przejście rurociągu R7 pod Martwą Wisłą zostanie wykonane w nowoczesnej, przyjaznej środowisku i bezwykopowej technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego. Przewiert będzie miał około 266 m długości, a sam rurociąg o średnicy 60 cm będzie ułożony minimum 5 m pod dnem rzeki.Pierwszym etapem budowy jest wykonanie uprzednio ściśle zaprojektowanego przewiertu pilotowego. W drugim etapie, po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwór wiertniczy będzie poszerzony o około 50-100 proc. w stosunku do średnicy rury. Prace budowlane, które będą trwały około 10 tygodni, wykona firma Pol-Aqua.