Umowa dotyczy wykonania m.in. prefabrykacji i montażu rurociągów (wraz z malowaniem i izolacją) oraz montażu aparatów, maszyn i pakietów dla instalacji MHC ( hydrokrakingu) w ramach Programu 10+ prowadzonego przez Grupę Lotos.
Realizacja umowy ma trwać do 10 sierpnia 2010 roku.