Dzięki inwestycji będzie możliwa eksploatacja złoża gazu ziemnego Tarnogród-Wola Różaniecka, którego zasoby szacowane są na 450 mln m3. Zdaniem PGNiG zasoby zgromadzone w złożu pozwolą na 20-letnią eksploatację. PGNiG umieściło na złożu pięć odwiertów.

Gaz ze złoża Tarnogród-Wola Różaniecka będzie dostarczany do krajowego systemu gazowniczego i zużywany przez odbiorców końcowych jako surowiec energetyczny. Kopalnię budowano przez ponad 2 lata.